Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji1

Wprowadzenie do serwisu kształceniowegoKreatywność to cecha umysłu każdego człowieka i jeśli aktywna prowadzi do zmian, do innowacji, które mogą oddziaływać nie tylko na twórcę, ale na jego bliższe i dalsze otoczenie.

Te zmiany twórca odczuwa dziś jako spełnienie, a jego otoczenie dopiero po wdrożeniu zmian, w bliskiej lub dalekiej przyszłości. Mówimy tu o szeroko rozumianej kreatywności i innowacjach, na których zasadza się cały postęp ludzkości, od mrocznych dziejów sprzed wielu dziesiątków tysięcy lat począwszy. Wtedy głównym zadaniem było przeżycie biologiczne, a w dzisiejszych czasach głównym zadaniem jest spełnienie i stworzenie wartości dodanej dla siebie i dla innych.


Już prawie wiemy, o jaką kreatywność nam tu chodzi, o taką, co zmienia nasze otoczenie i w konsekwencji w dalszym wymiarze nas samych.

W ten sposób dochodzimy do szeroko rozumianego postępu, który w najprostszym ujęciu ma składnik kulturowy (rozumienie siebie i swego otoczenia) i składnik cywilizacyjny, czyli metodę lub technologię spełniania potrzeb indywidualnych i zespołowych.

I teraz już zwolna rozumiemy, po co tu inżynieria jak w tytule serwisu.

Przypomnijmy sobie, że inżynieria to oparta na podstawach naukowych metoda (technologia) przekształcania otaczającej nas rzeczywistości dla dobra człowieka i jego otoczenia. Więc jeśli rozumieć metaforycznie pojęcie inżynieria kreatywności, to chodzi nam o to by nasza kreatywność była jak technologia, a również jak metodologia wynajdywania nowych rozwiązań problemów2, które stoją przed nami, zarówno problemów rozumienia siebie i świata, w którym żyjemy, jak i problemów jego przekształcania dla dobra naszego i naszego otoczenia.

A problemów tych urasta nam coraz więcej, są coraz bardziej skomplikowane i wrodzona kreatywność pojedynczych ludzi już nie wystarcza, tym bardziej, że większość z nas czuje podświadomy strach przed zmianami. Trzeba nam zespołów kreatywnych ludzi, trzeba nam kultury innowacyjnej, a to można zdobyć tylko przez stosowne wykształcenie.

Na szczęście już wiemy, że kreatywność posiada każdy spełniony człowiek, a tylko niektórzy z nas mają w tym kierunku szczególne uzdolnienia [Proctor]. A co w najprostszym ujęciu znaczy spełniony człowiek powiedział Maslow w latach 50-tych poprzedniego stulecia rysując swoja piramidę potrzeb, gdzie kreatywność zjawia się na najwyższym piętrze potrzeb samorealizacji po spełnieniu potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, przynależności, szacunku i uznania.

Zatem kreatywność jest u każdego z nas i można jej uczyć, rozwijać i dzieje się to już od lat 50-tych ubiegłego wieku, wpierw na przodującej uczelni amerykańskiej Massachusetts Institute of Technology (MIT), zaś obecnie na dalekim wschodzie w Japonii i Korei Południowej.

A jest już czego się uczyć, bo od lat 50-tych ubiegłego stulecia zaczęły pojawiać się nowe metody myślenia twórczego, detronizując zwolna jedyną i najbardziej kosztowną metodę prób i błędów, jaką stosowała ludzkość od zarania dziejów.
Już czas podziękować tej metodzie i z szacunkiem położyć ją na wysoką półkę, a w zamian przyswoić sobie paletę najlepszych metod łącznie z metodami algorytmicznymi, jak np. TRIZ3 , niezawodnie prowadzącymi do idealnego wyniku końcowego.

Serwis ten służy temu celowi i temu by obudzić ducha kreatywności w studentach wszystkich poziomów, od doktorantów poczynając, gdzie od roku mamy możliwość prezentować materiał pokazany na dalszych stronach tego serwisu.Zachęcamy do jego użytkowania i zwrotnego prezentowania swych opinii i uwag.Czesław CEMPEL z Zespołem1 Serwis ten jest częściowo oparty na badaniach własnych, a częściowo na grancie finansowanym przez NCN No 7028/B/T02/2011/40.
2 Mówimy o problemach, kiedy rozwiązań jest wiele i trzeba wybrać najlepsze, a do tego często mamy braki w wiedzy jak i w zasobach, którymi dysponujemy.
3 TRIZ = Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień, powstała w byłym Związku Radzieckim, (G Altshuller).
Niewiedza w nauce nie boli i nie rani, natomiast w inżynierii
skutkuje katastrofami infrastruktury i środków transportu.
W E EderSkrócony kurs kreatywności dla doktorantów Politechniki Poznańskiej 2011/2012
Oparty na podręczniku;
Inżynieria Kreatywności w Projektowaniu Innowacji,
według mapki myśli poniżej.

      Spis treści skryptu pt. "Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji" (stan na maj 2012 - nowsze ujecie w wydanej już książce)


      Wykład 1 - Przegląd problematyki

      Wykład 2 - Umysł człowieka narzędzie kreatywności

      Wykład 3 - Proste metody innowacyjnego myślenia

      Wykład 4 - Złożone i algorytmiczne metody twórczego myślenia

      Dodatki do 10ciu rozdziałów książki

      Inżynieria Kreatywności - Ankieta dla studentów - CC 2015


Materiały w języku angielskim dla słuchaczy studiów doktorskich:

      Methodology scient. research      Warsztaty – 4 zagadnienia do wyboru:

Dnia 04 kwietnia 2014 r., tj. piątek, godz. 15:10 - 16:40:
              1. Warsztat nr 1 - prowadzący Wojciech Łapka - Kreatywny i efektywny dzień., (sala: 201MC), e-mail: wojciech.lapka@put.poznan.pl


Dnia 05 kwietnia 2014 r., tj. sobota, godz. 8:00 - 9:45:
              2. Warsztat nr 2 - prowadzący Artur Skoryna - Całoroczne zasilanie domku jednorodzinnego energia z OZE, (sala: CW9), e-mail: artekskoryna@o2.pl

              3. Warsztat nr 3 - prowadzący Jacek Szulczyk - Usprawnienie zarządzania małą firmą, (sala: 402MC), e-mail: jacekszulczyk@o2.pl

              4. Warsztat nr 4 - prowadzący Robert Utrecht - Komercjalizacja produktów kreatywnego myślenia, (sala: 101MC), e-mail: robert.utrecht@put.poznan.pl      Przykładowe prace zaliczeniowe z roku akademickiego 2011/2012:

              1. Praca zaliczeniowa nr 1 - Efektywna metoda automatycznego programowania.

              2. Praca zaliczeniowa nr 2 - Nateżenie ruchu oraz parkowanie w aglomeracji miejskiej Poznan.


      Dodatki:

      Wyjątki z recenzji książki pt. "Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji"


      Przykład myślenia TRIZ w diagnostyce maszyn


      Przykład innowacyjnego myślenia w diagnostyce elementów kostrukcji i maszyn


      Artykuł autorstwa prof. Czesława CEMPLA pt. "Koniec ze stanem alfa na PP" lub z archiwum Głosu Politechniki Poznańskiej str. 20.


      Warto wiedzieć co hamuje nasz mózg - film na YouTube pt. "Dobre zdrowie" - wywiad z lek. med. Moniką Burzyńską z 9 kwietnia 2013 r.      Innowacyjność ludzka i zasady wynalazcze - kilka myśli na ten temat - CC 2015


      Mój ogląd Świata II - 12 zasad - CC 2015


      Ankieta Sampoznania Innowatora 21 wieku - CC 2015

Webmaster, Kontakt e-mail: inzynieriakreatywnosci@put.poznan.pl


Serwis znajduje się na serwerze Politechniki Poznańskiej

            

Serwis cały czas w budowie!